Voorbereiding op je
LEF Lessen

Voorafgaand aan de LEF lessen is het van belang dat je goed voorbereid de klas in komt. Daarom vragen we je voor iedere les een paar voorbereidingsopdrachten te maken. Alle opdrachten worden gemaakt via de zogenaamde LEF App. Hiermee kun je lekker makkelijk en op je eigen moment de opdrachten bekijken en voorbereiden. Tijdens de LEF-les gaan we er vanuit dat iedereen de voorbereidingsopdrachten heeft gemaakt er is namelijk geen tijd om tijdens de LEF-les dit alsnog te doen.

Om te starten met de voorbereiding van je eerste LEF les is het volgende van belang:

  • Installeer de LEF App op het startscherm van je telefoon. Bekijk hier hoe je dat doet
  • Iedere les is een zogenaamde “Module”.
  • Vraag even aan je docent met welke Module je moet starten. Meestal is dat gewoon Module 1
  • Klik hier onder op de Module waarmee je de voorbereiding op jouw les moet starten

Hieronder vind je de Tests & Tools waarmee je meer uit je geld kunt halen! Test hoe hebberig jij bent of wanneer jij in de verleiding komt om te gaan shoppen. We gebruiken deze Test & Tools tijdens de LEF lessen.