Vernieuwd lesmateriaal LEF per januari 2023

De belangrijkste vernieuwingen op een rijtje:

Wat goed is, houden we zo
De grote lijnen, titels modules, indeling van de modules, het grootste deel van de leerdoelen en de didactische uitgangspunten blijven zoals ze zijn.
Ook kunnen de modules nog steeds los én als geheel (bestaande uit drie modules) aangeboden worden.

Vernieuwingen in de inhoud
Alle inhoud is geactualiseerd waar nodig, er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd (keuze onderwerpen in module 2 en 3) en naast kennisoverdracht is er meer focus op gedrag en inzicht.

Vernieuwingen in de vorm(geving)
Het programma:
– is nog interactiever;
– bieden we aan via LessonUp;
– is afwisselender;
– daagt de studenten meer uit door de inbreng van competitieve elementen;
– sluit beter aan bij de belevingswereld van de studenten;
– is eigentijdser en spreekt de doelgroep meer aan door de vormgeving;
– is flexibeler en sluit beter aan op de doelgroep. 

Vernieuwingen in de voorbereiding
– De studenten hoeven zich niet meer voor te bereiden.

– Scholen hoeven alleen nog maar de Nibud maandbegroting te printen, de rest is digitaal.
– Je kunt je efficiënt en doeltreffend voorbereiden door instructiefilmpjes, handige overzichten van de module en tips per slide.

Artikel Loopbaan & Burgerschap

Lees de ervaringen van onze ‘pilot’ gastdocenten Marian en Rick in het magazine Loopbaan & Burgerschap.