Privacy statement

Stichting Leven en Financiën of kortweg LEF. Onze website heet www.lefnet.nl

Stichting LEF is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens gebruikt LEF van mij? En wat doet LEF met mijn persoonsgegevens?

Lees hier meer over welke gegevens LEF van jou gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Wanneer je je als gastdocent aanmeldt vragen wij je naam, geboortedatum, emailadres en je telefoonnummer en gegevens van je woon- en werkadres.

Voor het aanmelden voor de gastlessen vragen wij van de scholen de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klassendocent. Van de school vragen wij het adres van de vestiging op.

Van studenten vragen wij, als onderdeel van het lesprogramma de zogenaamde “Brief aan jezelf” te maken. Hierin schrijf je voornemens met betrekking tot jouw financiële situatie op. Hiervoor vragen wij je voornaam, je e-mailadres en jouw mobiel telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens? 

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • Gastlessen van het LEF programma in te plannen en te verzorgen
 • Gastdocenttrainingen in te plannen en verzorgen
 • Nieuwsbrieven te versturen en evenementen te organiseren voor betrokkenen bij LEF. Hierbij kun je denken aan symposia voor gastdocenten.
 • Statistische analyses te doen
 • Een effectmeting van het LEF lesprogramma (laten) uitvoeren

Wij gebruiken uw gegevens niet voor:

 • Commerciële aanbiedingen
 • Ongevraagde aanbiedingen per email

Wij gebruiken ook cookies 

Hier lees je hoe wij met cookies omgaan en welke soorten cookies wij gebruiken:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website. Dat doen we op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welk apparaat het bezoek plaatsvindt.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met jou afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen.
 • Voor opleidingsdoeleinden sporadisch en met melding vooraf een online webinar.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Soms geven wij jouw gegevens door. Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij wisselen gegevens uit met:

 • De beheerder van de website: Newest Industry uit Bergen op Zoom. Deze handelt onder onze verantwoordelijkheid en mag jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij staan ervoor in dat hij zich aan de wet houdt.
 • Voor evaluaties, de “Brief aan Jezelf” en enquetes: SurveyMonkey. Deze handelt onder onze verantwoordelijkheid en mag jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. SurveyMonkey heeft verklaard zich aan de wet te houden en in te staan voor veilige opslag van jouw gegevens.
 • Verschillende IT dienstverleners in binnenland en buitenland. Deze mogen jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en hebben allen verklaard zich aan de wet te houden en in te staan voor veilige opslag van jouw gegevens.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds passende maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens. Zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens. 

Of wij maken jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen LEF bij het behalen van de doelstellingen: zoveel mogelijk studenten bereiken met een zo effectief mogelijk lesprogramma.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Jouw rechten 

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • jouw gegevens bij ons opvragen om te bekijken welke gegevens wij van jou gebruiken.
 • jouw gegevens laten veranderen, als jouw gegevens niet kloppen.
 • jouw gegevens laten verwijderen. Soms kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij die gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. Als je bijvoorbeeld geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt.
 • jouw toestemming stoppen. Gaf je ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens overdragen. Je kunt vragen om jouw gegevens over te dragen aan een andere partij of aan jezelf.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen 4 weken na ontvangst van je brief.

Postadres:

Stichting LEF

Stadhuisring 4
4791HS Klundert

KvK-nummer 51060183

Hebt je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar LEF via info@lefnet.nl. Je kan ook een brief sturen naar:

Stadhuisring 4
4791HS Klundert

Komen wij er samen niet uit? Leg jouw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

Deze laatste versie is van 14 mei 2018.