Over LEF

Wij zijn Stichting LEF (Leven en Financiën). We hebben een mbo-lesprogramma waarmee we jongeren in de leeftijd van 15 – 22 jaar leren verantwoordelijk met geld om te gaan. Dat doen we om een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze maatschappij, want we zien dat jongeren steeds vaker met schulden een onzekere toekomst instappen. Die tendens willen we stoppen.

De uitdaging waar we voor staan reikt ver en vraagt om een aanpak die past bij de belevingswereld van jongeren. Leer jongeren nu wat de échte waarde van geld is. Laat ze ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan, zodat ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen.

Stichting LEF zet alvast de nodige stappen. Met lesmateriaal dat jongeren inspireert. Met onze (gast)docenten, werkzaam in de financiële sector, die vrijwillig voor de klas staan, omdat ook zij begrijpen dat verantwoordelijkheid nemen betekent dat je verder kijkt dan wat jouw handelen betekent voor jezelf en je directe omgeving. Voor ons betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we kennis teruggeven aan de ander. Liever nog vooruitgeven aan de volgende generatie die het nodig heeft.

Om een échte beweging vooruit te maken is meer nodig. Ú bent nodig. Helpt u mee? Heeft u het lef om ons te steunen zodat we met elkaar jongeren dichter bij een financieel zekere toekomst brengen? Bel ons. We sparren graag over de manieren waarop we samen nog meer bereiken.