ONLINE gastlessen

Actueler dan ooit

Vanwege de Corona-crisis is aandacht voor en hulp bij financiële geletterdheid broodnodig. Dat geldt voor een diversiteit aan doelgroepen, maar zeker ook voor jongeren. Om die reden heeft LEF ervoor gekozen versneld het onderwijsaanbod volledig digitaal beschikbaar te maken. De gastles is interactief en nodigt de studenten uit zorgvuldig hun huidige inkomsten- en uitgavenpatroon te doorgronden. De LEF-gastles is volledig digitaal te volgen via verschillende online platforms zoals Microsoft Teams en Google Meet, zodat het binnen diverse veelgebruikte digitale onderwijsomgevingen toegankelijk is.

Online en flexibel inzetbaar

LEF heeft sinds 2010 ruime ervaring met de ontwikkeling financiële lesprogramma’s en werkt hierbij intensief samen met een opleidingsdeskundige, de expertise van het Nibud en een team van gastdocenten. Het programma heeft als doel studenten te helpen en biedt begeleiding bij het maken van hun eigen keuzes op het gebied van geld. Het lesprogramma is niet gericht op ‘zenden’, maar stimuleert de studenten om zichzelf de juiste vragen te stellen.

Het online lesprogramma omvat twee modulen van circa 45 (tot maximaal 60) minuten. De modulen zijn een mooie mix van de onderwerpen uit de offline modules. Tijdens de online les wordt onder meer aandacht besteed aan de financiële competenties: overzicht, (be)sparen, verleidingen en bewust aankopen. De module is daarmee geschikt als een concrete invulling binnen Loopbaan en Burgerschap op het MBO en sluit het beste aan bij niveau 3 en 4. LEF geeft hiermee tevens invulling aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die verankerd zijn in de meerjarenvisie van het MBO en gevolgd worden door de MBO-raad

In de online Lef les module worden de jongeren financieel bewust van hun eigen financiële situatie en de invloed die ze daar zelf op hebben. 
Hierbij staan de volgende vragen centraal:

In module 1:

  • Hoe ziet je financiële situatie eruit? Hoe is de verhouding tussen je inkomsten en je uitgaven?
  • Waar geef je je geld aan uit (uitgavepatroon)?
  • Hoe ga je om met verleidingen (reclames en invloed van anderen)?
  • Wat is je spaardoel?
  • Wat moet je doen als je er financieel niet uitkomt?

In module 2:

  • Wat voor geldtype ben je?
  • Hoe ziet je financiële toekomst eruit?
  • Wat weet je van belangrijke financiële regelingen voor 18 plussers?
  • Welke tips voor financiën zijn er?

Beide LEF lesmodules bestaan uit een voorbereidingsopdracht(je) en de online les zelf. De modules kunnen, naar keuze, afzonderlijk gevolgd worden of als combinatie.