Lesprogramma

LEF heeft sinds 2010 ruime ervaring met de ontwikkeling financiële lesprogramma’s en werkt hierbij intensief samen met een opleidingsdeskundige, de expertise van het Nibud en een team van gastdocenten. Het programma heeft als doel studenten te helpen en biedt begeleiding bij het maken van hun eigen keuzes op het gebied van geld. Het lesprogramma is niet gericht op ‘zenden’, maar stimuleert de studenten om zichzelf de juiste vragen te stellen en concrete doelen te bepalen.

Het lesprogramma wordt aangeboden in drie modules welke zijn gericht als een concrete invulling binnen Loopbaan en Burgerschap op het MBO. Ook in vakken als Economie en Maatschappij passen de lessen uitstekend. De LEF lessen sluiten het best aan bij niveau 3 en 4. Binnen het lesprogramma wordt ondermeer aandacht besteed aan de financiële competenties: Administratie, overzicht, (be)sparen, verleidingen, bewust aankopen, rechten en werk.

In de modules Hoe krijg je je (geld)zaakjes op orde?, Hoe geef je je geld uit? en Hoe kom je aan geld? , worden de jongeren financieel bewust van hun eigen financiële situatie en de invloed die ze daar zelf op hebben.

Hieronder zie je hoe de drie modules worden ingevuld:

Module 1: Hoe krijg je je (geld)zaakjes op orde? Hier gaat de student aan de slag met de volgende vragen:

 • Hoe ziet je financiële situatie eruit?
 • Hoe breng je je administratie op orde?
 • Hoe beheer je je bankzaken?
 • Spaar jij? Waarom wel/niet?
 • Wat moet je doen als je er financieel niet uitkomt?

Module 2: Hoe geef je je geld uit? Hierbij staan de volgende vragen centraal:

 • Wat zijn je vaste lasten?
 • Waar geef je je geld aan uit (uitgavepatroon)?
 • Wat zijn de consequenties en risico’s van de uitgaven die je doet?
 • Hoe zien je toekomstplannen eruit en wat betekent dat voor je financiële situatie?
 • Hoe ga je om met verleidingen (reclames en invloed van anderen)?

 Module 3: Hoe kom je aan geld? Hierbij worden de volgende vragen behandeld:

 • Waar haal jij je geld vandaan?
 • Hoeveel verdien je (en voldoet dit)?
 • Hoe is de verhouding tussen je inkomsten en je uitgaven?
 • Wat vind je van geld lenen en hoe ga je daarmee om?

Elke module een U

Stichting LEF kan de modules samen als één lesprogramma, maar ook als losse modules aanbieden. Deze modules worden opgebouwd op basis van de ‘LEF-versie’ van het U-model (zie hieronder). Door binnen de modules de U volledig te doorlopen, kijken de jongeren binnen een module naar hun eigen gedrag en hun omgeving, maken ze plannen én komen ze in actie. Hierdoor kan een module ook op zichzelf staan en impact hebben. Zoals u ziet in de afbeelding van de U, bestaat elke module uit de onderdelen voorbereiding, LEF les en afronding.