Hoe werkt de LEF App?

De LEF App is de centrale toepassing voor alle voorbereidingen voor elke LEF Les en de oefeningen tijdens de lessen. De LEF App bevat diverse oefeningen, een volledig kasboek met doelstellingen, een evaluatie en per les een brief aan jezelf.

Omdat de LEF App geen “native” App is uit de Google Play- of Apple Store maar een zogenaamde Web-App, is het belangrijk dat de LEF App handmatig wordt toevoegen aan het startscherm van je mobiele telefoon. Vervolgens zal het LEF Logo net zoals een normale App op het beeldscherm verschijnen. Alles wat vervolgens wordt ingevoerd wordt lokaal opgeslagen en is hierdoor makkelijk opnieuw te openen. Door deze toepassing is de LEF App ook te gebruiken op een laptop of een tablet echter gebruik dan geen Internet Explorer of Edge.

Voor het installeren van de LEF App kijk naar de Stap voor Stap handleiding of de Instructie video

Elke les is 1 module

Dit is het openingsscherm van de LEF App. Iedere les is een zogenaamde module. Totaal dus 3 modules.

Klik op de balk van de module die voorbereid moet worden je komt dan vanzelf bij het volgende scherm waar de opdrachten staan die je per les moet voorbereiden.

De oefeningen waar een sterretje bij staat zijn de voorbereidingsoefeningen, die voorafgaande aan de betreffende module gemaakt dienen te worden. De andere oefeningen komen in de zelf gastles aan bod.

Let Op: Het evaluatieformulier hoeft enkel na voltooiing van de laatste LEF les te worden ingevuld worden.