Beslissers voor de klas

Goed met geld omgaan is voor veel mensen lastig. Jongeren worden online en offline continu verleid om geld uit te geven. Vaak krijgen ze vanuit huis (te) weinig vaardigheden mee om financieel zelfredzaam te zijn. Juist nu is er een grote behoefte en noodzaak om die zelfredzaamheid te ondersteunen. We worden geacht steeds meer verantwoordelijkheid over onze geldzaken te dragen. Zo zullen meer jongeren door het leenstelsel na hun studie met schulden hun volwassen leven ingaan. Om een huis te kunnen kopen worden ze geacht eigen geld in te leggen. Door stijgende zorgkosten zal goede zorg waarschijnlijk ook alleen maar duurder worden. En de pensioenbijdrage wordt lager, dus je moet eigenlijk ook voor jezelf sparen voor een goede oude dag.

screenshot-2018-09-27-10-29-36

Al deze ontwikkelingen bij elkaar maakt het belangrijker dan ooit dat jongeren goed inzicht en overzicht moeten hebben over hun geldzaken, zodat ze verantwoorde keuzes kunnen maken. Daarom biedt Stichting LEF studenten op mbo niveau 3 en 4 een lesprogramma aan ter ontwikkeling van hun financiële zelfredzaamheid. Dit lesprogramma is gebaseerd op de competenties en leerdoelen zoals die door het Nibud zijn opgesteld. In het LEF lesprogramma staan gastdocenten die werkzaam zijn in de financiële praktijk als vrijwilliger voor de klas.

Aan deze LEF lessen zijn geen kosten verbonden voor de mbo scholen.