ANBI-gegevens en fiscale mogelijkheden

De Stichting Leven en Financiën (LEF) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen kunnen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting LEF, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

De naam van de instelling:
Stichting Leven & Financiën

Het RSIN/fiscaal nummer:
823071698

Inschrijvingsadres bij Kamer van Koophandel:
Slijperijhof 34
4902DJ Oosterhout

De doelstelling:
LEF staat voor Leven En Financiën en heeft als doel om jongeren financieel bewuster te maken. Dat betekent dat we MBO-studenten helpen om meer te weten te komen over geld en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan. LEF doet dat door lessen te geven op ROC’s / MBO scholen. Die lessen worden gegeven door mensen die in de financiële dienstverlening werken, bijvoorbeeld bij een bank, een verzekeringsmaatschappij of als zelfstandig financieel adviseur. Omdat ze het belangrijk vinden dat jongeren kennis hebben over geldzaken, staan ze vrijwillig voor de klas. In het LEF-programma gaat het vooral om (het gedrag van) de jongeren; wat vinden zij belangrijk in het leven, hebben de daar geld voor nodig en waar moeten ze dan op letten? Allemaal zaken die ter sprake komen en waar de studenten zelf mee aan de slag gaan in de lessen.

Het beleidsplan:
Klik hier voor ons beleidsplan 2016-2019.

De namen van de bestuurders en de bestuurssamenstelling:

– Ron Dukers is voorzitter van het Bestuur.

– Jan van Lierop is secretaris van het Bestuur.

– Marieke van Zuien is vice voorzitter en vanuit het Bestuur verantwoordelijk voor Marketing en Klantrelatie.

– Bart Janknegt is penningmeester en vanuit het Bestuur verantwoordelijk voor finance en funding.

Het beloningsbeleid:
LEF is als organisatie afhankelijk van vrijwilligers. Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting. Het bestuur krijgt slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Alle gastdocenten leveren hun bijdrage geheel vrijwillig.
Voor organiseren, het inplannen en de logistiek van de gastlessen is het projectbureau verantwoordelijk. Dit projectbureau wordt bemand door 1,5 FTE betaalde krachten. Daarnaast is per 1 september 2013 een betaalde directeur aangesteld, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het realiseren van de ambitie om de komende jaren bij veel meer MBO klassen gastlessen te verzorgen. De medewerkers van het projectbureau worden betaald op basis van een urendeclaratie en een vast uurtarief. De directeur werkt op basis van een vaste managementvergoeding per maand.
Voor de betaalde krachten geldt dat niet meer kan worden gedeclareerd dan van te voren afgesproken.

Financiële verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor het LEF jaarverslag_2017-2018.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag 2016-2017.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag_2015-2016.pdf

Fiscale mogelijkheden:
Stichting LEF beschikt sinds januari 2012 over een ANBI-verklaring. Deze verklaring garandeert dat de Belastingdienst Stichting LEF (Leven & Financiën) erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale mogelijkheden voor zowel Stichting LEF als voor u.

Meer informatie over het aftrekken van giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting vindt u op:

Belastingdienst

Belastingdienst giften

Belastingdienst VpB

Belastingdienst giften Goede Doelen

Geven: privé of zakelijk?