ANBI-gegevens en fiscale mogelijkheden

De Stichting Leven en Financiën (LEF) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen kunnen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting LEF, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

De naam van de instelling:
Stichting Leven & Financiën

Het RSIN/fiscaal nummer:
823071698

Inschrijvingsadres bij Kamer van Koophandel:
Stadhuisring 4
4791HS  Klundert

De doelstelling:
LEF staat voor Leven En Financiën en heeft als doel om jongeren financieel bewuster te maken. Dat betekent dat we mbo-studenten helpen om meer te weten te komen over geld en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan. LEF doet dat door lessen te geven op mbo scholen. Die lessen worden gegeven door mensen die in de financiële dienstverlening werken, bijvoorbeeld bij een bank, een verzekeringsmaatschappij of als zelfstandig financieel adviseur. Omdat ze het belangrijk vinden dat jongeren kennis hebben over geldzaken, staan ze vrijwillig voor de klas. In het LEF-programma gaat het vooral om (het gedrag van) de jongeren; wat vinden zij belangrijk in het leven, hebben de daar geld voor nodig en waar moeten ze dan op letten? Allemaal zaken die ter sprake komen en waar de studenten zelf mee aan de slag gaan in de lessen.

De namen van de bestuurders en de bestuurssamenstelling:

  • Nathan Brouwer is voorzitter van het bestuur
  • Boris Boon is penningmeester
  • Jan Wiercx is algemeen bestuurslid
  • Manon Borsboom is algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid:
LEF is als organisatie afhankelijk van vrijwilligers. Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting.

Alle gastdocenten leveren hun bijdrage geheel vrijwillig.
Voor organiseren, het inplannen en de logistiek van de gastlessen is het projectbureau verantwoordelijk. Dit projectbureau wordt bemand door 1,2 FTE betaalde krachten. Daarnaast zijn sinds april 2020 2 accountmanagers (gezamenlijk 1 FTE) werkzaam die voornamelijk de lokale contacten met de mbo scholen onderhouden en het LEF programma hier onder de aandacht brengen. De medewerkers van het projectbureau worden betaald op basis van een urendeclaratie en een vast uurtarief. De accountmanagers hebben een loondienstverband met LEF.
Voor alle betrokkenen geldt dat er niet meer kan worden gedeclareerd dan van te voren afgesproken.

Financiële verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor het LEF jaarverslag 2021-2022.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag 2020-2021.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag 2019-2020.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag_2018-2019.pdf

Klik hier voor het LEF jaarverslag_2017-2018.pdf

Fiscale mogelijkheden:
Stichting LEF beschikt sinds januari 2012 over een ANBI-verklaring. Deze verklaring garandeert dat de Belastingdienst Stichting LEF (Leven & Financiën) erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale mogelijkheden voor zowel Stichting LEF als voor u.

Meer informatie over het aftrekken van giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting vindt u op:

Belastingdienst giften Goede Doelen

Geven: privé of zakelijk?